Medverkade vid Grundvattendagarna

Den 23–24 oktober 2019 deltog VATTN i SGU:s Grundvattendagarna i Lund.